Poznáváme se navzájem

(celoškolní projektový den)

           V pátek 25. září se uskutečnil již poněkolikáté celoškolní projekt napříč ročníky s názvem "Poznáváme se navzájem", který je mezi žáky velmi oblíben.

          Žákům bylo učiteli nabídnuto celkem 16 aktivit, z nichž si každý mohl vybrat podle své záliby tu, která jej bude nejvíc bavit. Podmínkou bylo pouze to, že do každé skupiny se mohou z jedné třídy přihlásit maximálně dva žáci. Tak vznikají různorodé celky přibližně po 20 členech, které spolu stráví celé dopoledne při nejrůznějších činnostech. Žáci z vyšších tříd jsou ochotni postarat se o menší kamarády a tak vznikají vazby, které nám částečně pomáhají předcházet šikaně.

        Celý projekt je zabudován do minimálního preventivního programu a je součástí celoročního plánu práce školy. Krátké zhodnocení činnosti jednotlivých skupin a fotodokumentaci naleznete na dalších stránkách. Ve školní kronice jsou potom zachyceny autentické komentáře náhodně vybraných dětí. Z ankety ve školním "Časáčku" pak vyplynulo, že největší zájem byl u dětí z 1. stupně o návštěvu zábavního parku Robinson v Jihlavě a starší žáci projevovali velký zájem o návštěvu Aquaparku v Třebíči, možná právě proto, že tyto aktivity se letos objevily v nabídce poprvé. Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

 

Robinson Jihlava - L. Chlubnová, I. Roušová

Se 42 dětmi (od 1. do 8. třídy) jsme odjeli v 8.00 hod. od školy do Jihlavy, do zábavného parku Robinson.

Po celé dopoledne měly děti možnost samovolně procházet atrakce, skluzavky, společenské  hry, dopravní hřiště, trampolíny, střelnici, pirátskou loď, opičí stezku, pavoučí kokonu a další.

V Robinsonu jsme strávili 3 hod.

Ke škole jsme přijeli ve 12. 30 hod.

Akci hodnotíme kladně, doporučujeme pro další roky.

Bez úrazu.

 

Cinestar Jihlava - L. Březnová, H. Stockingerová

Dne 25. 9. 2015 jsme v rámci projektu Poznáváme se navzájem navštívili s dětmi Cinestar Jihlava, kde děti zhlédly pohádku Boženy Němcové - Sedmero krkavců. Bylo to nové zpracování této pohádky v režii Alice Nellis. Pohádka se velmi líbila menším i větším dětem pro poutavé zpracování. Akce se zúčastnilo 44 dětí od I. do 8. třídy a 3 pedagogičtí pracovníci. Po návratu do školy jsme se staršími žáky probírali životopis Boženy Němcové a jejího díla, formou besedy. Mladší žáci byli odvedeni do školní družiny a na oběd.

 

Společenské hry - A. Pařízková

Zúčastnilo se 19 dětí od první do deváté třídy. Dle jejich sdělení se někteří přihlásili záměrně na tuto činnost, zbylí sem šli, protože nebylo místo tam, kam se chtěli původně přihlásit. Zpočátku jsme hráli různé společné hry v kruhu. Pak byla svačinka s vařením čaje a poté jsme hráli ve skupinách hry, které jsem zajistila nebo které si děti přinesly z domova. Převážně se jednalo o hry na rozvoj pozornosti a soustředění. Všichni zúčastnění se zapojili bez problémů.

 

Zábavné soutěžení - A. Vítková

     Zábavného soutěžení se zúčastnilo 12 žáků. Akce probíhala v učebně Aj, částečně i venku.

     Nejdříve se žáci rozdělili do 2 družstev, zvolili kapitány, dali si název a vytvořili logo.

     První úkol byl motivační - hra na poklad. Poklad hledali venku v okolí školy. To se podařilo.

     Po návratu do školy pokračovaly soutěže v oblasti sportu, zručnosti, kultury a všeob. vědomostí.

     Všichni žáci se aktivně zapojovali do soutěží.

     Myslím, že akce splnila svůj účel.

 

ZOO Jihlava - J. Strnadová, L. Kühtreiberová                                      

Hlavní náplní dnešního dne byla návštěva programu ZOO křížem krážem, který si pro naše žáky připravili pracovníci ZOO Jihlava. Jednalo se o netradiční prohlídku ZOO s průvodcem se zastávkami a úkoly u vybraných expozic. Vše bylo připraveno s ohledem na věk žáků, na své si přišli mladší i starší návštěvníci zahrady.

Naše trasa vedla napříč všemi kontinenty, nejprve jsme se seznámili se zvířaty Afriky a Austrálie. Největší ohlas vzbudily žirafy, které byly zvědavé a předvedly se nám v plné kráse ze vzdálenosti pouhých několika centimetrů. Další zastavení nás čekala postupně u zvířat žijících v Americe, Evropě a Asii. Na každém stanovišti byl rovněž ponechán prostor pro dotazy dětí.

Po návratu do školy byla pátá vyučovací hodina věnována rébusům, doplňovačkám, křížovkám a hrám na téma "zvířata". Na závěr jsme si promítli ukázky fotografií zvířat, se kterými jsme se dopoledne setkali v ZOO.

 

 

Den s videem - J. Svobodová

Na den s videem nakonec přišlo 25 žáků od II. do IX. třídy. Společně se domluvili a vybrali si film Mimoni. Po zhlédnutí příběhu si oblíbené postavičky vyráběli. Vzájemně si pomáhali a vyprávěli si o dalších filmových komediích, které se jim líbí. Soutěžili v hádání názvů filmů, které většina znala. Navštívili jsme i ostatní školní akce. Myslím, že byli se Dnem s videem spokojení, protože probíhal v klidné a přátelské atmosféře. 

 

Aquapark Třebíč - V. Sklenář, P. Živčic

 Navštívili jsme Aquapark LAGUNA v Třebíči. Aktivity se účastnili žáci od 4. do 9. ročníku.(ti co už absolvovali plavání).  Aquapark byl pronajatý na celé dvě hodiny jen pro naši skupinu, která čítala 44 žáků. Žáci si mohli vyzkoušet mnoho atrakcí včetně tobogánu a slaného venkovního bazénu.

Celé dopoledne vládla pohodová atmosféra a vzájemná kolegialita mezi mladšími a staršími žáky. Před odjezdem si mohli zájemci objednat na svačinu velmi chutnou pizzu.

 

Bowling - H. Pacalová, O. Častulíková

 Páteční akce NA BOWLINGU se zúčastnilo 38 žáků z 1. až 9. tříd. Žáci byli rozděleni do 4 hracích týmů a snažili se získat co nejvíce bodů. Starší spolužáci pomáhali a radili mladším s technikou hry. Ve volných chvílích si některé děti ještě zahrály kulečník a stolní fotbal. Sportovní dopoledne jsme ukončili společným vyhodnocením celé akce včetně výsledkové listiny.

 

Tvorba krátkého filmu - J. Vlachová

Na program se přihlásilo devět žáků od 2. do 8. ročníku. Daný den se jich dostavilo osm. Žáci si vyzkoušeli všechny aktivity spojené s výrobou filmu. Nafotili velké množství sekvenčních fotografií (cesta do školy, přezouvání, výtvarná výchova, odchod ze školy), které poté spojovali do jednoho filmu v programu Movie Maker, přidali jsme i úvodní a závěrečné titulky a zvuk. Poté si každý žák zkusil na počítači v počítačové učebně sestříhat vlastní verzi filmu. Žákům se při aktivitě dařilo, navzájem si pomáhali a spolupracovali. S podporou učitele samostatnou práci zvládli i nejmladší žáci.

 

Cyklovýlet - I. Hloušková, I. Kolářová

V rámci celoškolního projektového dne Poznáváme se navzájem jsme zorganizovaly cyklovýlet. Trasa byla následující: Měřín - Černá - Arnolec - Blízkov - Měřín. Trasa měřila celkem 25 km a absolvovali jsme ji průměrnou rychlostí 16 km/h. Během výletu jsme žáky seznamovaly s různými zajímavostmi (vrchol Havlina, pramen Balinky, pamětní deska faráře Toufara v Arnolci atd.). Asi uprostřed trasy jsme si opekli špekáčky. Všem se výlet moc líbil a shodli jsme se, že to bylo příjemně strávené dopoledne.

 

Den s knížkou - Z.Čapková

     V pátek 25.9. se sešlo v knihovně 20 žáků. Na začátku se každý představil. Řekl, co ho zajímá, jaké má koníčky. Povídali si o knížkách, které zrovna čtou. Potom se pustili do čtení. Ve druhé polovině pátečního dopoledne mohli  aktivity prostřídat. Měli připraveny křížovky, osmisměrky, hádanky s literární tajenkou. Starší žáci si vzali na starost mladší, připravili pro ně literární kvíz, zahráli si s nimi criss cross. Protože někteří byli ve školní knihovně poprvé, měli příležitost seznámit se s uspořádáním knih, prohlédnout si encyklopedie, vypůjčit si knížky. Na závěr zhodnotili, jak se jim dopoledne líbilo, popř. jaký nápad mají pro příští rok.   

 

Bludiště - L. Hrůzová

Bludiště

 

Popis projektového dne

  • Program byl přizpůsobentomu, že se ve skupině sešli žáci převážně z prvního stupně.
  • V první vyučovací hodině jsme se seznámili a naladili pomocí her v kruhu, "Zapamatování jmen" a "Místo si vymění". Žáci se rozdělili do skupin, vymysleli jméno a nakreslili obrázek příšery, která žije v bludišti. Jméno příšery neprozrazovali ostatním skupinám.
  • V mezičase, kdy žáci kreslili příšery, které číhají uvnitř labyrintu, jsem na podlaze v jídelně vytvořila pomocí lepicí pásky bludiště.
  • V druhé vyučovací hodině se stala bludištěm celá škola. Žáci hledali barevné lístečky schované na různých místech školy. Na každém lístečku byl plán školy s vyznačeným umístěním dalšího lístku. Odměnou za průchod bludištěm byl nález pokladu (sladkostí).
  • Po velké přestávce žáci jednotlivě procházeli bludištěm, nalepeným na podlaze a měřili si čas. Kdo chtěl, mohl za pomoci kamaráda projít bludiště se zavázanýma očima.
  • Čtvrtou vyučovací hodinu jsme si zahráli před školou ve skupinách "Sbírání papírku s čísly" a zájemci mohli projít bludiště z provázků navázaných na stromech před školou. Toto bludiště procházeli také se zavázanýma očima.
  • Pátou hodinu jsme v učebně fyziky hádali vzájemně ve skupinách jména příšerek a zahráli jsme si AZ Kvíz na interaktivní tabuli.

Zhodnocení projektu

  • S průběhem jednotlivých činností jsem byla spokojena, žáci se zapojovali a vyžadovali několik opakování.
  • Starší spolužáci ochotně pomohli a vysvětlovali mladším. Spolupráce ve skupinách byla dobrá, všichni spolu bez problémů komunikovali.
  • Vedoucí skupin (žáci 5. a 6. ročníku zvládli svůj úkol a dovedli svou skupinu k cíli v bludišti.

     

 

Horolezecká stěna - A. Špačková, J. Veselá

V pátek 25. září jsme v rámci celoškolního projektového dne Poznáváme se navzájem navštívili sportovní centrum Charita ve Velkém Meziříčí. Děti si ve třech hodinových blocích vyzkoušely jumping (cvičení na malých trampolínkách), horolezeckou stěnu a neobvyklou překážkovou dráhu. V ní postupným vyřazováním zvítězil Lukáš Krejčí (za mladší děti) a Jakub Krejčí a Klára Poulová (za starší děti). Myslím, že děti odjížděly spokojené.

 

Den se zvířaty - K. Švejdová

Téma: savci zeměpisných pásů

Zúčastnilo se 18 žáků z prvních až šestých tříd. Žáci byli rozděleni do pěti skupin, za správné řešení úkolů dostávali body.

Program:

1. hodina:

Žáci, kteří si přinesli nějaké zvířátko, je představili ostatním. Jak dlouho je mají, co žere, jak se o ně starají, co umí apod. Přinesli morčata, zakrslé králíky, křečky. Dozvěděli se o správné péči o domácí mazlíčky.

         2. hodina:

Rébusy, kvízy, křížovky - na tabuli, na interaktivní tabuli, na papíře. Tajenky skrývaly názvy zeměpisných pásů - savana, tropický pás, poušť……..Představení jednotlivých zeměpisných pásů na interaktivní tabuli - rostliny a savci.

         3. hodina:

Žáci ve skupinách dostali obrázky savců a určovali jejich názvy. Určené savci zařazovali do zeměpisných pásů. V nakopírovaném rébusu měl každý objevit savce a vykreslit ho a pojmenovat. V atlase savců o něm najít jednu zajímavost (pouze starší děti).

         4. hodina:

Film Madagaskar (relaxace).

         5. hodina:

Žáci prvních tříd odešli do školní družiny. Zábavné, naučné hry - různá pexestria ve skupinkách. Například hledali trojice - samec, samice, mládě nebo savce, jeho stopy a potravu. Tato hra se žákům moc líbila. Na závěr jsme vyhodnotili skupinu, která získala nejvíce bodů. Odměněni byli všichni.

 

Výroba plakátu - R. Toman

Děti nafotily několik činností svých spolužáků. Poté fotky vkládaly na ser.K. Ve Wordu si udělaly ozdobný nadpis a fotku vložily pod tento nadpis. Dvěma větami popsaly, co děti dělaly.

 

Výtvarná dílna - E. Blažková

Výtvarná dílna - celkem 19 dívek od 1. do 7. třídy.

Vyráběly jsme přívěšek na krk ze zažehlovacích korálků, jednoduché náušnice z korálků a vyzdobily jsme si desky obyčejného sešitu - technika scrapbooking.

I když pro malé děti (prvňáky) byly některé věci obtížnější, všem se to nakonec povedlo.

 

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 19. února 2020
Svátek má Patrik