Pro budoucí žáky ZŠ

Žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024


Zápis do 1. třídy

na ZŠ Měřín pro školní rok 2023/2024


Zápis do 1. třídy se koná v úterý 4. dubna 2023 v jídelně Základní školy v Měříně 

v době od 13. 00 do 16. 00 hodin. 

K zápisu přijďte s dítětem , vyplněným dotazníkem / který vám škola předala / a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky / stačí doložit dodatečně /.

                                                                                                                                    Mgr. Iveta Večeřová

                                                                                                                                        ředitelka školy

DOTAZNÍK PRO RODIČE


                                                                                                       

Kritéria k přijímání žáků do 1. tříd na ZŠ Měřín

Jediným kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy je jeho trvalé bydliště. Přednostně budou přijaty děti z Měřína a těchto spádových obcí:

 • Blízkov 
 • Černá 
 • Dědkov 
 • Geršov 
 • Horní Radslavice 
 • Chlumek 
 • Kochánov 
 • Meziříčko 
 • Milíkov 
 • Netín 
 • Nová Zhoř 
 • Otín 
 • Pavlínov 
 • Pohořílky 
 • Stránecká Zhoř

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků.