Pro budoucí žáky ZŠ

seznam pomůcek pro 1. ročník (školní rok 2022/23)


žáci přijatí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

na ZŠ Měřín pro školní rok 2022/2023


Zápis do 1. třídy se koná v úterý 5. dubna 2022 v jídelně Základní školy v Měříně v době od 13.00 do 16.00 hodin. K zápisu přijďte s dítětem, vyplněným dotazníkem (který vám škola předala) a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky  (stačí doložit dodatečně).


                                                                                                                      Mgr. Iveta Hlávková, ředitelka školy


DOTAZNÍK PRO RODIČE K ZÁPISU

                                                                                                       

Kritéria k přijímání žáků do 1. tříd na ZŠ Měřín

Jediným kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy je jeho trvalé bydliště. Přednostně budou přijaty děti z Měřína a těchto spádových obcí:

 • Blízkov 
 • Černá 
 • Dědkov 
 • Geršov 
 • Horní Radslavice 
 • Chlumek 
 • Kochánov 
 • Meziříčko 
 • Milíkov 
 • Netín 
 • Nová Zhoř 
 • Otín 
 • Pavlínov 
 • Pohořílky 
 • Stránecká Zhoř

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků.