O škole

Současnost

Základní škola Měřín je plně organizovaná škola, jejímž zřizovatelem je Městys Měřín. Ve škole je 18 kmenových tříd, 4 oddělení školní družiny, 8 odborných učeben, dvě tělocvičny a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 

K rozsáhlým stavebním úpravám došlo v roce 2009, kdy byl přistavěn pavilon nad tělocvičnou. Ve vzniklých prostorách byla vybudována druhá tělocvična, tolik chybějící učebna výtvarné výchovy a druhá počítačová učebna s interaktivní tabulí, a také další oddělení školní družiny. 

V roce 2015 byla škola připojena na wifi a její počítačové vybavení modernizováno v souladu s požadavky a rozvojem ICT. 

V letech 2017-2018 probíhala za provozu rozsáhlá rekonstrukce obou pavilonů. Ve všech třídách byla kompletně vyměněna elektroinstalace, provedeny nové omítky, nahrazeny staré okenní parapety a podlahy opatřeny novým linoleem. Současně bylo v každé třídě instalováno protihlukové opatření, speciální sádrokartonové podhledy. Zvláštní pozornost byla věnována těmto opatřením v jazykových učebnách a v jídelně. 

O prázdninách 2019 došlo na celkovou rekonstrukci školní kuchyně a skladových prostor v suterénu. Kuchyně byla vybavena zbrusu novým vybavením, kromě jiného přibyl další konvektomat, myčka velkého nádobí, multifunkční pánev, dva moderní chlaďáky a mrázák. 

V létě 2020 se uskutečnila výměna asfaltového povrchu školního dvora. Při rozsáhlých úpravách byly do země zapuštěny tři veliké retenční nádrže na zadržování dešťové vody a školní dvůr byl vydlážděn žulovými kostkami. Současně započala přístavba samostatného vchodu do tělocvičny. 

Od září 2021 slouží škole ale i sportovní veřejnosti samostatný vchod do velké i malé tělocvičny. V přízemí nové přístavby naleznete šatny pro sportovce, sprchy i toalety. V prvním a druhém patře pak vznikly krásné a vzdušné prostory pro čtyři nové školní družiny s moderním vybavením. Vchod pro školní družinu je opatřen videotelefonem tak, aby usnadnil rodičům vyzvedávání dětí.

Těsně před dokončením je v rámci chystané bezbariérovosti školy vybudování výtahu ve vestibulu před jídelnou a úpravy hlavní vchodu, kde je plánována nájezdová rampa pro vozíčkáře.


Historie

Historie měřínského školství sahá až do středověku. Za nejstarší školu v Měříně můžeme považovat klášterní školu z druhé poloviny 14.století. Po zániku měřínského kláštera se začalo vyučovat v letech 1568 - 1620 ve škole luteránské. Vyučování v této škole bylo přerušeno v období třicetileté války. Přesnější údaje o těchto školách se však nedochovaly. V roce 1650 vzniká farní škola, která však neměla vlastní budovu.

Samostatná dřevěná budova školy byla postavena v r.1751, roku 1768 vyhořela, ale byla vrchností opět obnovena v původní podobě. V 18.století nechal kníže Eduard Collalto san Salvatore vybudovat poschodí, aby se vyučovalo ve dvou učebnách. Budova této nejstarší školy v Měříně byla přestavena na nový dům číslo 33.

1604324192_1604324191962.png

Další školní budova byla vystavena v letech 1878 - 1879 na náměstí. Krásnou stavbu, dnes hotel Klas, navrhl stavební inženýr Alois Netsch z Prahy. V této škole se vyučovalo bezmála 100 let až do 30.6.1973.

1604324224_1604324223939.png

Pro moderní výuku byla otevřena dne 19.8.1973 nová budova školy (dnešní ZŠ Měřín, Náměstí č. 96). Po 20 letech se muselo přistoupit k rekonstrukci budovy. Byly vybudovány valbové střechy, r. 1996 plynofikace školy a další úpravy. Ke generální opravě došlo r. 2001, kdy byla provedena výměna otopných těles, nová regulace tepla, rekonstrukce vnitřní kanalizace, zateplení budovy a také výměna oken a dveří za plastové.

Velká modernizace se týkala i vnitřního vybavení školy. V r.1993 byla zařízena učebna přírodopisu, fyziky, chemie a učebna anglického jazyka a v roce 2002 byla škola v rámci akce Internet do škol vybavena novou počítačovou učebnou s moderními počítači. Postupně jsou počítače zavedeny do jednotlivých učeben a kabinetů. Velkým přínosem pro školu bylo zbudování školního hřiště, které bylo slavnostně otevřeno r. 2005.

1604324267_1604324266519.png