DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE (INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY) – KOMPONENTA 3.1 - cíl č. 172 a 173