Erasmus

1604325555_1604325555140

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

1604325589_1604325588627

V červenci 2018 vyvrcholil školní projekt Erasmus plus "Další vzdělávání učitelů AJ na ZŠ Měřín".

Jazyk jako prostředek komunikace žije svým vlastním životem, stále se vyvíjí, není možné ho zachytit v jediné konečné podobě. Je proto nezbytně nutné, abychom se jako učitelé jazyků celoživotně věnovali vývoji jazyka a při výuce používali moderní a kreativní metody.

ZŠ Měřín podporuje profesní rozvoj svých zaměstnanců, a proto jsme se zapojili se žádostí o grant do výzvy Erasmus+. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Naše základní škola se stala úspěšným žadatelem a projekt získal financování prostřednictvím tohoto vzdělávacího projektu, v rámci výzvy Projekt mobility osob ve školním vzdělávání.

Byl zvolen dvoutýdenní intenzivní metodický kurz pro učitele anglického jazyka (Creative Methodology for Teachers) agentury IPC (International Projects Centre) ve městě Exeter. Zúčastnily se Mgr. Jana Vlachová a Mgr. Eva Blažková, která byla i koordinátorkou projektu.

Exeter je univerzitní stotisícové devonské centrum ležící na řece Exe v jihozápadní části Anglie. Jeho pestrá historie sahá až ke keltskému a římskému osídlení. Během druhé světové války bylo město silně poničeno - nejvíce v roce 1942, kdy bylo exemplárně potrestáno německým letectvem za nálet RAF na Lübeck. Zasažena tehdy byla i katedrála svatého Petra v centru města, která byla založena již roku 1050 a která uchovává jeden z nejvýznamnějších dokumentů Anglosaské literatury obsahující básně, náboženské texty i hádanky - Exeter Book.

Náš kurz byl orientován na rozvoj kompetencí učitelů s důrazem na používání kreativních metod ve výuce. Vzhledem k tomu, že probíhal přímo v Anglii, přirozenou formou rozšiřoval i vědomosti v oblasti reálií. Zahrnoval lekce zaměřené na osobní jazykový rozvoj, učební styly a motivaci, rozvíjení konverzace, poslechu, čtení i psaní u žáků, dále na využití výpočetních technologií při výuce, inkluzivní vzdělávání a přednášku o britském vzdělávacím systému s následnou diskuzí o rozdílech v jiných zemích.

Během pobytu jsme si naštěstí našly čas i na kulturu. Navštívily jsme Městské muzeum Royal Albert Memorieal Museum s průřezem sbírek od těch uměleckých po přírodovědné a The Bill Douglas Cinema Museum. Shlédly jsme Shakespearovo představení Mnoho povyku pro nic v místním Barnfield Theatre i tradiční taneční vystoupení Morris Dancers a zúčastnily jsme se různých komentovaných prohlídek. V rámci kurzu jsme měli s ostatními účastníky z celé Evropy zajištěné velmi zajímavé výlety. První z nich byl do krásného lázeňského a rekreačního městečka Sidmouth. Dále jsme zavítali až k Atlantickému oceánu a k troskám hradu Tintagel, kde se (možná) narodil král Artuš. Nachází se zde i Merlinova jeskyně, a aby toho nebylo málo, tak jsou zde k vidění i pozůstatky zahrady, ve které si podle pověsti dávali dostaveníčko Tristan a Izolda. Nakonec jsme vyrazili do Národního parku Dartmoor, který je proslavený svými mokřinami, psem baskervillským a dartmoorskými poníky.

Vzhledem k tomu, že jsme ve škole v tomto termínu byly pouze my dvě z České republiky, využívaly jsme angličtinu neustále jak při samotné výuce, tak i ke komunikaci s kolegy z ostatních evropských zemí (Itálie, Španělska, Německa, Estonska, Maďarska…)

Nabyly jsme spoustu zkušeností a znalostí, které se teď snažíme využívat při předávání vědomostí našim žákům, ale které také sdílíme s našimi dalšími kolegy. Zkušenost pro nás byla velmi přínosná a inspirativní. Seznámily jsme se také s učiteli z různých evropských států a navázali s nimi kontakty pro další mezinárodní spolupráci.

Myslíme si, že takovéto kurzy a zahraniční pobyty by měly být samozřejmou součástí celoživotního vzdělávání učitelů. Je velkým přínosem, že na naší škole tyto kursy několik kolegů absolvovalo a doufáme, že naše škola bude i dále úspěšná jako žadatel o tento grant.


Více o programu na stránce: www. Naerasmusplus.cz

Autor: Mgr. Jana Vlachová, Mgr. Eva Blažková


Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.