COMENIUS - program evropského partnerství škol

COMENIUS


         Naše škola se zapojila do programu evropského partnerství škol Comenius. Spolu se školami v Španělsku (město Archena), Turecku (mesto Beypazari) a Polsku (město Bieždziedza) budeme spolupracovat na projektu se zaměřením na ochranu životního prostředí, který jsme nazvali Doing our bit (Přispíváme svým dílem).


         Jedná se o projekt pro mladší žáky. V naší škole jsme vybrali žáky 6. ročníků, protože komunikačním jazykem bude angličtina a tito žáci již částečně anglicky rozumí a mají též potřebné znalosti o přírodě.


           Učitelé a žáci vybraných škol by se měli společně zamýšlet nad následujícími úkoly a snažit se o hledání jejich řešení:


  • problém nadspotřeby energií a materiálů (tzn. jak zabránit plýtvání elektřinou, vodou, surovinami a jak šetřit materiálem, potravinami, jak využít zbytky v domácnosti)
  • problém ochrany přírody (přírodu bychom měli brát jako něco, bez čeho nelze žít, jako prostředí, kde je nám dobře, měli bychom si uvědomovat nebezpečí změn v přírodě)


            Projekt je naplánován na 2 roky, koordinátorem je španělská škola. První krok jsme učinili  na schůzce v Turecku koncem listopadu 2010. Další schůzka proběhla u nás na naší škole v květnu 2011.


První setkání partnerských škol v Turecku - listopad 2010

(další fotografie naleznete v okně "fotogalerie")Druhé  setkání v Měříně


      Pro naše hosty byl na setkání u nás ve dnech 23. - 27. května 2011 připraven pestrý program. Kromě prohlídky základní i mateřské školy to byl výlet do Velkého Meziříčí, Telče a nemohla chybět ani návštěva Prahy.

     Všichni zahraniční hosté obdivovali vybavenost obou měřínských školských zařízení, a dokonce si vyžádali několik pomůcek, které běžně užívají učitelé I. stupně pro zpestření a zkvalitnění výuky. Hlavním účelem schůzky ovšem byla práce na pokračování společného projektu. Zde jsme hodnotili, jaké akce která škola uskutečnila a rovněž jsme navzájem srovnávali i vztah společnosti v jednotlivých zemích k ekologii. A je třeba říci, že naše země dopadla ve srovnání s ostatními velmi dobře.

     Například v Turecku dosud nebylo zavedeno třídění domovního odpadu do barevných kontejnerů, v Polsku probíhá toto třídění jen ve velkých městech a ve Španělsku se mnoho lidí neřídí pravidly pro třídění a vyhazuje odpad do nesprávných kontejnerů. Tím dochází ke ztěžování procesu recyklace.


Třetí setkání - návštěva Polska


       I ve školním roce 2011/2012 pokračuje  práce na mezinárodním projektu DOING OUR BIG. Zahájili jsme ji návštěvou partnerské školy v polském městečku Biezdžiedza, které je velké asi jako Měřín. Měli jsme možnost seznámit se s vybavením školy, které je mimochodem na velmi dobré úrovni, a také besedovat s učiteli.

       Na schůzce byl prezentován plakát "Desatero rozumného využití zdrojů". Jeho návrh byl připraven již na schůzce v Měříně a Poláci mu nyní dali konečnou podobu. Byly též upřesněny úkoly pro letošní školní rok - tj. mezinárodní kuchařka jídel ze zbytků potravin v domácnosti  (zodpovídá Turecko) a dále brožura obsahující nápady na tvoření "něčeno z ničeho" (zodpovídá naše ZŠ).

       Dále musí každá partnerská škola připravit návrhy vyučovacích hodin s ekologickou tématikou. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, zúčastnili jsme se dvou výletů, a sice do Krakova a do Varšavy.

 1st Comenius Project Meeting in Beypazari, TURKEY

      November  22nd- 27th 2010


During  the days of the meeting, our teachers  ( Mrs  Matějíčková, Hlávková, Vítková, Mr Duda)

could meet for the first time teachers from partner schools ( Spain , Poland, Turkey).

Together  we visited  Turkish school " Namik Kemal Ilkögretim Okulu" which unabled us to

know  classrooms, pupils and also some facilities of the school. We had an opportunity to exchange

our experience with each other.


We also analysed the results of our common survey on the environmental habits of families,

especially how people in these 4 countries sort   some waste and how they save energy.

By comparing the results , we concluded that majority of families  try to sort  waste and they

are highly aware of saving energy because of the economic aspekt (money).


New tasks:   -    to create a logo

                     -   to send greeting cards for Easter to pupils in Spain

                     -   to provide information about activities developed at our school

e- mail address : http://www.comeniusdob.com/


The host partners also organized a meeting with the mayor of their town Beypazari and sightseeing tour  of Ankara and Istanbul.
Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 19. února 2020
Svátek má Patrik