Organizační a klasifikační řád školy, dodatky pro distanční výuku