PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ v 1.B

Ve středu 16. 11. 2022 jsme slavnostně předali slabikáře v 1.B. 

Slabikáře přinesla skupinka převlečená za Mickey Mouse a Minnie.

Moc jsme si to společně s malými prvňáčky užili.