Sádrové masky

V době, kdy si někteří naši spolužáci zkoušeli přijímací zkoušky na střední školy na nečisto, jsme ve výtvarné výchově vytvářeli sádrové odlitky ruky a obličeje.