Enviromentální exkurze Moravský kras

Ve středu 27. 9. 2023 jsme za krásného počasí procházeli Josefovské údolí v Moravském krasu. Dozvěděli jsme se o výrobě železa ve zdejší huti, prohlédli si jeskyni Jáchymku, zhlédli vyvěrání Rudického potoka. Pod Býčí skálou jsme se seznámili s historií zdejšího osídlení a na závěr ti odvážnější z nás mohli  prozkoumat úzké jeskynní chodby u jeskyně Kostelík.