Beseda s příslušníkem Policie ČR

V úterý 23. 1. 2024 jsme se  při besedě s příslušnicí Policie ČR zamýšleli nad nebezpečími při užívání návykových látek. Seznámili jsme se také s trestně právní odpovědností při užívání popř. distribuci návykových látek.