První pomoc

V pondělí 27. 5. žáci absolvovali školení první pomoci. V první hodině byli proškolení zdravotnicí ze záchranky o poskytnutí první pomoci, následovala beseda s hasičem a v závěru této akce si mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet vybavení sanitky a hasičského auta.