Exkurze v ESKO-T

Ve středu 18. 10. jsme navštívili společnost ESKO-T v Třebíči, která se stará o nakládání s odpady. V rámci exkurze žáci nebyli pouze poučeni o tom, jak správně třídit odpad, ale mohli také navštívit sběrný dvůr, třídící linku a skládku v Petrůvkách. Po exkurzi jsme si prohlédli židovskou čtvrť a náměstí v Třebíči.