Draci

Vyrobili jsme papírové draky a pouštěli je na hřišti za školou.

IMG-1498