Hasiči

V pondělí 19. 12. proběhla akce, při které se žáci prvního stupně seznámili s činností měřínských hasičů. Hasiči na dvou stanovištích (u školy a v hasičské zbrojnici) předvedli vozový park a další stroje potřebné k záchraně životů a majetku. K vidění bylo i zázemí hasičské zbrojnice. Největší úspěch u dětí měl nový hasičský vůz, který si mohli žáci prohlédnout zblízka i se všemi moderními prvky.