Dopravní výchova

V pátek 4. 11. se žáci čtvrtých ročníků učili bezpečnost silničního provozu. Znalosti nabyté v této teoretické části budou moci prakticky zužitkovat na jaře příštího roku, kdy navštíví dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí. Program vedly lektorky ze střediska volného času – DÓZA.