Olympiáda z anglického jazyka

Po dvouleté pauze se uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Tento rok se v kategorii I. A (žáci 7. tříd) přihlásili 4 žáci, v kategorii II. A (žáci 8. a 9. tříd) to bylo 18 žáků.

Součástí písemné části byla v 1. kole práce s textem a poslech, v 2. kole - ústní části si žáci připravili krátké osobní představení a krátké povídání na zadaná témata. Hodnotila se hlavně pohotovost při rozhovoru, bohatost slovní zásoby a reakce na otázky.

Všichni byli velmi dobří, ale nejlépe si za kategorii I. A vedl Tomáš Vostal ze 7. A a v kategorii II. A Eliška Smejkalová z 8. B.

Tito žáci se zúčastní okresního kola, které proběhne online formou v březnu 2023.