Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy

na ZŠ Měřín pro školní rok 2024/2025 se koná 

v úterý 9. dubna 2024 v jídelně Základní školy v Měříně v době od 13.00 do 16.00 hodin. 


K  zápisu přijďte s  dítětem, vyplněným dotazníkem (který vám škola předala) a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky (stačí doložit dodatečně).

                                                                                                                   Mgr. Iveta Večeřová (ředitelka školy)

DOTAZNÍK K ZÁPISU PRO RODIČE


Do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 byli přijati tito žáci:

1/ZS-18/2024

2/ZS-18/2024

3/ZS-18/2024

5/ZS-18/2024

6/ZS-18/2024

7/ZS-18/2024

8/ZS-18/2024

9/ZS-18/2024

11/ZS 18/2024

12/ZS-18/2024

13/ZS-18/2024

14/ZS-18/2024

15/ZS-18/2024

17/ZS-18/2024

18/ZS-18/2024

19/ZS-18/2024

20/ZS-18/2024

21/ZS-18/2024

22/ZS-18/2024

23/ZS-18/2024

24/ZS-18/2024

25/ZS-18/2024

26/ZS-18/2024

28/ZS-18/2024

29/ZS-18/2024

30/ZS-18/2024

31/ZS-18/2024

32/ZS-18/2024

33/ZS-18/2024

34/ZS-18/2024

35/ZS-18/2024

36/ZS-18/2024

38/ZS-18/2024

40/ZS-18/2024

42/ZS-18/2024

43/ZS-18/2024

44/ZS-18/2024

45/ZS-18/2024

46/ZS-18/2024

47/ZS-18/2024

48/ZS-18/2024

50/ZS-18/2024

51/ZS-18/2024

52/ZS-18/2024

53/ZS-18/2024