Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/24

Zápis do 1. třídy

na ZŠ Měřín pro školní rok 2023/2024


Zápis do 1. třídy se koná v úterý 4. dubna 2023 v jídelně Základní školy v Měříně 

v době od 13. 00 do 16. 00 hodin. 

K zápisu přijďte s dítětem, vyplněným dotazníkem (který vám škola předala) a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky (stačí doložit dodatečně). 

                                                                                                                                     Mgr. Iveta Večeřová

                                                                                                                                         ředitelka školy

DOTAZNÍK PRO RODIČE