Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

na ZŠ Měřín pro školní rok 2022/2023


Zápis do 1. třídy se koná v úterý 5. dubna 2022 v jídelně Základní školy v Měříně v době od 13.00 do 16.00 hodin. K zápisu přijďte s dítětem, vyplněným dotazníkem (který vám škola předala) a rodným listem dítěte.

U zápisu nám sdělíte, zda budete pro svoje dítě žádat o odklad školní docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a dětské lékařky  (stačí doložit dodatečně).

                                                                                                                 Mgr. Iveta Hlávková, ředitelka školy                                                                                                                                                             

DOTAZNÍK PRO RODIČE K ZÁPISU