Zápis do 1. třídy na ZŠ Měřín pro školní rok 2021/22

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

proběhne ve dnech 6. – 12. 4. 2021 prostřednictvím elektronických přihlášek. 


  ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA  

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22 - K TISKU


Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutné doložit (i dodatečně do 31. 5. 2021) doporučení pedagogické poradny a dětské lékařky. 

Přihlášku můžete také vytisknout a vyplněnou vhodit do schránky naproti vchodu do školní kuchyně, stejně tak dokumenty nutné k odkladu. 

ZŠ Měřín má dostatečnou kapacitu, přijaty budou všechny přihlášené děti.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: reditel@zsmerin.cz nebo na telefonu: 730 104 183.


Kritéria k přijímání žáků do 1. tříd na ZŠ Měřín

Jediným kritériem pro přijetí dítěte do 1. třídy je jeho trvalé bydliště. Přednostně budou přijaty děti z Měřína a těchto spádových obcí:

 • Blízkov
 • Černá
 • Dědkov
 • Geršov
 • Horní Radslavice
 • Chlumek
 • Kochánov
 • Meziříčko
 • Milíkov
 • Netín
 • Nová Zhoř
 • Otín
 • Pavlínov
 • Pohořílky
 • Stránecká Zhoř

Třídy se naplňují do počtu 30 žáků.                                              Mgr. Iveta Hlávková, ředitelka školy