Zajištění výuky pro děti zdravotníků a pedagogů

Pokud nebude nařízením vlády rozhodnuto jinak, zajistí ZŠ Měřín výuku dětí v 1., 2. a 3. třídě i v době, kdy by měla probíhat jejich distanční výuka z domu, tj. každý sudý (16., 18., …..) týden následujícím způsobem:

Děti mohou přijít do školy stejně jako ostatní nejdříve v 7. 15 h a po převléknutí v šatně se shromáždí v 1. oddělení školní družiny, kde budou 2x týdně otestovány. Poté odejdou do učebny informatiky, kde se budou moci zúčastnit on-line hodiny své kmenové třídy. V době mimo on-line výuku budou samostatně pracovat na úkolech, které jim byly zadány třídní učitelkou. Aby se děti navzájem nerušily, použijí sluchátka – pokud mají vlastní, dejte jim je s sebou.

Dozor nad žáky bude takto zajištěn do 13. 00 hodin. 

Děti mohou využít i oběd ve školní jídelně, ten je nutné si předem nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Markové na tel. 732 384 993. 

Prosím rodiče, kteří se rozhodnou využít takto zajištěný dozor nad žáky, aby mně to oznámili na emailovou adresu: reditel@zsmerin.cz

 

V Měříně 13. 4. 2021                                                                    Iveta Hlávková, ředitelka školy