Vyjádření ředitelství školy ke stávce plánované na 27. 11. 2023

Zaměstnanci ZŠ Měřín

 podporují požadavky

vyhlášené školskými odbory.

V pondělí 27. 11. 2023 bude provoz školy

částečně omezen.


Vážení rodiče,

je všeobecně známo, že na pondělí 27. 11. 2023 vyhlásily školské odbory stávku. 

Pedagogičtí pracovníci naší školy se aktivně stávky nezúčastní, ale formálně požadavky odborů podpoříme.

Do stávky se zapojí paní kuchařky a částečně i paní uklízečky, v pondělí 27. 11. 2023 se tedy nebude vařit. Z tohoto důvodu zkrátím pondělní vyučování pouze na dopolední tak, aby i dojíždějící děti mohly odjet domů poledními autobusy. 

Obědy budou všem žákům odhlášeny.

Provoz školní družiny omezovat nebudu, ale počítejte s tím, že děti budou bez jídla. 

 

V Měříně 22. 11. 2023                                                          Iveta Večeřová, ředitelka školy