Ředitelské volno ve dnech 20. - 22. 12. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vysoké nemocnosti žáků, učitelů i nepedagogických pracovníků jsem se rozhodla využít své pravomoci a udělit ředitelské volno ve dnech 20. – 22. 12. 2021. Jsem si vědoma toho, že některým z vás může toto rozhodnutí zkomplikovat starost o dítě v době, kdy budete v zaměstnání. Proto nabízím možnost provozu školní družiny pro žáky 1. – 3. tříd v těchto dnech v omezené míře v době od 7.00 do 15.00 hodin. Počítejte, prosím, ale s tím, že děti budou v družině smíchány jinak, něž je v běžném provozu obvyklé. Pokud se rozhodnete školní družinu pro své dítě ve dnech ředitelského volna využít, sdělte to prosím písemně třídní učitelce nejpozději do pátku 10. 12. 2021. Děti pak budou mít zajištěn i oběd ve školní jídelně. Děkuji za pochopení. 

 

V Měříně 6. 12. 2021                                                                          Iveta Hlávková, ředitelka školy