Informace k výuce od 17. 5. 2021

PROVOZ  ŠKOLY  OD  PONDĚLÍ  17.  5.  2021

Na základě rozhodnutí MŠMT se od pondělí 17. 5. 2021 ruší rotace na 1. stupni, všichni žáci nastoupí do školy k prezenční výuce. Testováni budou jedenkrát týdně, vždy v pondělí. Ve vnitřních prostorách školy platí povinnost zakrytí nosu a úst.

Ke stejnému datu přechází do normálního provozu i školní družiny, je zrušena povinnost homogenity tříd, tzn., že do družiny mohou chodit všechny přihlášené děti. 

Fungovat bude i ranní družina. Při vycházce nebo pobytu na hřišti či školní zahradě je zrušena povinnost zakrytí nosu a úst při dodržení odstupu 2 metrů. 

Rotační výuka žáků 2. stupně zůstává zatím zachována, od 17. 5. 2021 se prezenční výuky účastní 8. a 9. ročníky. Testováni budou dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. 

Na oběd budou automaticky přihlášeni žáci všech přítomných ročníků tak, jak byli přihlášeni v září. Změnu si musíte dohodnout telefonicky s vedoucí školní kuchyně p. Markovou na tel. čísle 732 384 993.

 

V Měříně 13. 5. 2021                                                       Iveta Hlávková, ředitelka školy