Doplňující informace k zápisu do školní družiny na školní rok 2021/22

Zápis do školní družiny bude ve středu 25. 8. 2021 od 12.00 h do 16.00 h ve škole ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Do školy vejděte zadním vchodem.


Pokud jste své dítě již přihlásili online, tak se vás tento zápis netýká, vaše dítě je už přihlášeno. Připomínáme, že v tomto případě je nutné 1. 9. 2021 nebo nejpozději 2. 9. 2021 odevzdat řádně vyplněnou přihlášku.


Upozornění: Po 25. 8. 2021 bude dítě možné do ŠD přihlásit, pouze pokud bude volné místo.


Seznam přijatých žáků a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení najdete 1. 9. 2021 ve škole na nástěnce v přízemí 1. stupně.


Zápis do školní družiny 

na školní rok 2021/22


bude probíhat on-line v termínu od 21. 6. 2021 do středy 25. 8. 2021, případně osobně 

           ve středu 25. 8. 2021 od 12.00 h do 16.00 h ve škole (místo bude upřesněno na vchodových dveřích školy)


 On-line přihlašujte své děti na adrese: eva.rozmarinova@zsmerin.cz nejpozději 25. 8. 2021 - v emailu je třeba uvést jméno dítěte, třídu, pravděpodobnou dobu odchodu dítěte ze školní družiny (bez těchto údajů nemůže být dítě přihlášeno), do předmětu zprávy napište: přihláška. Vytištěnou a řádně vyplněnou přihlášku v tomto případě odevzdáte v den nástupu dítěte do školy. V jiném případě bude rezervované místo pro vaše dítě uvolněno dalšímu zájemci.  Přihláška a další dokumenty ke stažení na: http://www.zsmerin.cz/svp-skolni-druziny.  

 

Po 25. 8. 2021 bude dítě možné do ŠD přihlásit, pouze pokud bude volné místo. 

        

Seznam přijatých žáků a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení najdete 1. 9. ve škole na nástěnce v přízemí 1. stupně. 


Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny 

Do školní družiny budou žáci přijímáni v tomto pořadí do naplnění kapacity: 

1) Žáci prvních tříd k pravidelné docházce. (Pravidelnou docházkou se rozumí minimálně čtyři dny v týdnu). 

2) Žáci druhých tříd k pravidelné docházce. 

3) Žáci třetích tříd k pravidelné docházce (do naplnění kapacity školní družiny, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD). 

4) Žáci vyšších ročníků k pravidelné docházce (pouze v případě volné kapacity, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD). 

 

Rozhodujícím kritériem je datum podání řádně vyplněné přihlášky včetně času odchodu dítěte ze školní družiny. Úprava času odchodu je následně možná kdykoliv písemně po domluvě s vychovatelkou. 

 

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka. 

 

Žáci nezapsaní k pravidelné docházce (čekající na kroužky, po kroužcích, po náboženství, apod.) se mohou zúčastnit činností školní družiny, pokud počet dětí v oddělení v danou dobu nepřesáhne 25, a to na základě předchozí domluvy zákonných zástupců s vedením ŠD, za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená pravidla jednotlivých oddělení.  

 

 

Poplatek za pobyt žáka v odpolední ŠD (100 Kč,- za měsíc) se platí předem ve dvou splátkách pouze vedoucí vychovatelce v předem určených dnech a čase.

Splatnost 1. částky (400,- Kč) za období září až prosinec je do 20. září, je možné ji uhradit u zápisu nebo 1. 9. dopoledne.

Splatnost 2. částky (600,-) za období leden až červen bude do 20. ledna.

O dalších termínech, kdy bude možné poplatek uhradit, budou rodiče informováni na začátku září a ledna ve školní družině nebo na webových stránkách školy.

Docházka do ranní družiny je zdarma.

Žákům, kteří měli zaplacen poplatek na 2. pololetí školního roku 2020/21 bude v září poskytnuta sleva.