Požární ochrana očima dětí (výtvarná soutěž)

FOTOGRAFIE - k nahlédnutí ZDEKATEGORIE  ZŠ 1
KATEGORIE ZŚ 2

KATEGORIE ZŠ 3

KATEGORIE ZŠ 4
1.
Amálie Uchytilová (2.B)1.
Nela Vostrejžová (5.B)
1.
Karolína Šedá (7.A)
1.
Monika Izdná (8.A)
2.
Markus Noehl (2.B)2.
Radim Pokorný (5.B)
2.
Terezie Janečková (7.A)
2.
Nela Krejčová (9.A)
3.
Filip Láznička (2.B)3.
Lucie Mendlová (5.B)
3.
Anna Horká (7.B)
3.
Markéta Malcová (9.A)