Porovnání škol v okrese podle výsledků žáků při přijímacích zkouškách z matematiky v letech 2017-2023 (1. místo pro naši školu)

Dne 21. 3. 2024 vyšel na stránkách www.novinyvm.cz článek s názvem Tady je TOP 5 základek Žďárska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední školy. Autoři se v něm zaměřili na výsledky žáků 9. ročníku při přijímacích zkouškách na čtyřleté obory středních škol v letech 2017 - 2023. 

Hodnocení se týkalo výsledků z matematiky a českého jazyka, pro každý předmět byl sestaven žebříček pěti nejlepších škol. Do výběru byly zahrnuty všechny školy v okrese, které mají minimálně 20 žáků účastnících se přijímacích testů.

Naše škola se umístila na 1. místě podle průměrného výsledku testu z matematiky. U každé školy je uvedeno průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět letJako zdroj informací autoři článku uvádějí prijimacky.ai a CERMAT.

Celé znění článku si můžete přečíst ZDE

Nejlepsi-skoly-MNa naší škole mají žáci nadstandartní možnost přípravy na přijímací zkoušky v podobě volitelných předmětů seminář z matematiky a seminář z českého jazyka. Tyto předměty jsou zakomponovány přímo do rozvrhu hodin u 9. tříd a tradičně tuto možnost přípravy využívají v podstatě všichni žáci, kteří se chystají studovat na střední škole některý z oborů s maturitní zkouškou.