Poplatek za školní družinu na školní rok 2023/24

Měsíční poplatek za pobyt žáka v odpolední ŠD se platí předem ve dvou splátkách vedoucí vychovatelce. Splatnost 1. částky za období září až prosinec je do 20. září, splatnost 2. částky za období leden až červen do 20. ledna.


Výše poplatku je 150,- Kč za měsíc.


Docházka do ranní ŠD je zdarma.