Pokyn ředitelky školy k používání ochranných pomůcek platný od 25. 2. 2021