Organizace vyučování od 12. 4. 2021

Na základě rozhodnutí MŠMT bude od 12. 4. 2021 povolena rotačně prezenční výuka na 1. stupni. 

Od 12. 4. 2021 bude umožněna prezenční (žáci přítomni ve škole) výuka pro žáky 1., 2. a 3. tříd, výuka ve 4. a 5. třídách zůstane distanční (z domu). V dalším týdnu se obě skupiny vymění. Pokud budou žáci ve škole přítomni, vyučování bude probíhat podle rozvrhu platného od září 2020 včetně výuky náboženství, v opačném případě zůstane v platnosti rozvrh pro distanční výuku. V omezeném rozsahu bude probíhat výuka tělesné a hudební výchovy.

Žákům přítomným ve škole budou vždy automaticky přihlášeny obědy, pokud je nebudete chtít odebírat, je nutné obědy zavčas odhlásit u vedoucí školní jídelny p. Markové na tel. 732 384 993.

Pro žáky 1. a 2. tříd bude fungovat odpolední družina každý den do 15. 30 hodin. Ranní družina nebude. 

Žáci přijdou do školy nejdříve v 7. 15 h a po převléknutí v šatnách půjdou rovnou do třídy, kde na ně dohlédnou třídní učitelé. 

V této chvíli nemám žádné konkrétní informace o tom, jakým způsobem bude probíhat testování žáků.

 

V Měříně 7. 4. 2021                                                         Iveta Hlávková, ředitelka školy

                                                                                          tel. 730 104 183