On-line výuka (informace pro rodiče a žáky)

Naše škola se na přechod k on-line výuce intenzivně připravuje. Zdržení způsobil přechod školní počítačové sítě pod jiného správce i pozdní dodání výkonnějších notebooků pro učitele. Týmy učitelů 1. i 2. stupně prochází školením.

Komunikace mezi učiteli a žáky on-line, která v současné době probíhá, je víceméně přípravná a zkušební. Pokud se po 1. listopadu školy neotevřou, měla by výuka přejít do on-line provozu, to se však týká zejména žáků 2. stupně, výuku na 1. stupni bude korigovat třídní učitel se zřetelem na věk a schopnosti žáků.

V aktualitách u jednotlivých tříd naleznete během podzimních prázdnin rozvrh pro on-line výuku a manuál, jakým způsobem provést připojení. Vždy čekejte na pokyn učitele.

Jsme si vědomi potíží, které mohou nastat, pro nás všechny je to nová situace a budeme ji společně řešit a problémy překonávat.


V Měříně 21. 10. 2020 Iveta Hlávková, ředitelka školy