Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021. Pro vstup do budovy školy bude opět možné používat hlavní vchod. 

Z důvodu zabránění šíření covidové infekce budou všichni žáci testováni testy určenými a dodanými školou 1., 6. a 9. září. Prvňáčkům pomohou s testováním paní učitelky i rodiče. Pokud nebude stanoveno jinak, mělo by být poté testování ukončeno. Očkovaní žáci se netestují, musí ale mít vytištěné potvrzení o očkování, nebo alespoň certifikát o očkování k nahlédnutí v mobilu. Týká se to těch, kteří mají alespoň 15 dnů po druhé dávce očkování. Stejně tak nebudou testováni ti, kteří prodělali onemocnění nejdéle před 180 dny (opět je to nutné doložit potvrzením).

Při pohybu ve společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety…) je nařízeno používat ochranné pomůcky – respirátor nebo zdravotnickou roušku. To platí nejen pro žáky a zaměstnance, ale i pro rodiče a návštěvníky školy.  

Družiny budou umístěny v nových prostorách v přístavbě školy se samostatným vchodem. 1. 9. 2021 bude ranní družina od 6.45 h ještě výjimečně v prostorách bývalé 1. družiny v hlavní budově, o dalším provozu družin budete informováni prostřednictvím vychovatelek nebo třídních učitelek. 1. 9. 2021 nebude odpolední družina. Pro děti zapsané do školní družiny by bylo dobré opatřit si dvoje přezůvky.  

Nezapomeňte včas přihlásit děti ke školnímu stravování, lze už od 1. září. Kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Markovou na tel. 732 384 993. 

 

V Měříně dne 26. 8. 2021                                                                            Iveta Hlávková, ředitelka školy