Informace k výuce od 4. 1. 2021

Nařízením Ministerstva školství ČR se povoluje od 4. 1. 2021 prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníků, pro které bude zajištěna do 16. 00 hod. také odpolední družina. Ranní družina nebude, žáci přijdou do školy nejdříve v 7. 15 hod. a půjdou rovnou do svých tříd, kde na ně dohlédnou jejich třídní učitelky. Pokud žáci chodí na obědy, budou automaticky od 4. 1. 2021 přihlášeni. Pro odhlášení kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Markovou na tel. 732 384 993. 


Vyučování žáků 3. - 9. tříd bude probíhat distanční formou podle rozvrhů on–line výuky, které byly platné na podzim a jsou umístěny na webu školy. Všechny důležité informace od třídních i ostatních učitelů naleznete na webových stránkách u jednotlivých tříd nebo ve skupinách na Teams, pečlivě je proto sledujte. Pozor, on–line výuka začíná už v pondělí 4. 1. 2021 a je pro všechny žáky povinná! 


Toto nařízení platí do odvolání. 


V Měříně dne 30. 12. 2020                                                            Mgr. Iveta Hlávková, ředitelka školy