Informace k testování uchazečů o střední vzdělání a o studium na víceletém gymnáziu

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

(žáků 9. tříd a žáků 5. tříd, kteří se ucházejí o studium na víceletém gymnáziu)

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

  • Negativní test, ne starší 7 dnů
  • Žádné příznaky onemocnění COVID -19

 

ZŠ Měřín umožní provedení testu a zároveň vydá potvrzení o negativním/pozitivním výsledku pro účely přijímacího řízení:

V úterý 27. 4. od 12.00 do 15. 00 pro uchazeče o čtyřleté obory *

Ve čtvrtek 29. 4. od 12. 00 do 15. 00 pro uchazeče o víceletá gymnázia *, 

vždy ve sborovně školy

Tyto termíny jsou závazné a jednotně stanovené MŠMT. Pro případné náhradní termíny konání přijímacích zkoušek bude termín testování domluven individuálně po telefonickém objednání. 

*S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je nutno testovat v ZŠ s předstihem a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě.

 

V Měříně 14. 4. 2021                                                     Iveta Hlávková, ředitelka školy

                                                                                        tel. 730 104 183