Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,  

v letošním školním roce dojde k jedné podstatné změně. Vaše děti si nebudou zapisovat známky do klasických papírových žákovských knížek, ty zůstanou jen na omluvenky, případně důležité vzkazy ze školy nebo od vás. Známky ze všech předmětů budou zapisovat učitelé do tzv. elektronické žákovské knížky, do které budete moci kdykoliv nahlédnout po zadání přístupového jména a hesla. Jméno i heslo by vám měly dát vaše děti, nejpozději dneska je ve škole obdržely. Přístupové heslo bylo automaticky vygenerováno pro každého žáka, je jedinečné, pečlivě si jej proto uschovejte. Na webových stránkách školy naleznete v horní liště tlačítko Bakaláři, které vám umožní se do elektronické žákovské knížky dostat. V případě jakýchkoli problémů kontaktujte třídní učitele.  

 

V Měříně 13. 9. 2021                                                 Iveta Hlávková, ředitelka školy