Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté a scházejí se minimálně dvakrát ročně.

 

Funkce školské rady:

* Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
* Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
* Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
* Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
* Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
* Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
* Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli
* Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Členové školské rady:

Za zřizovatele:                                            Ivo Rohovský, Karel Pacal

Za pedagogické pracovníky:           Mgr. Lenka Kühtreiberová, Mgr. Alena Pařízková

Za rodiče:                                                          Lenka Hlaváčová, Karel Kocanda

 

Zápisy ze schůzek:


pdf 183 kB  -    zápis ze dne 9. 10. 2014

pdf 187 kB  -    zápis z volby školské rady ze dne 20. 1. 2015

pdf 186 kB  -    zápis ze dne 18. 2. 2015

pdf 181 kB  -    zápis ze dne 18. 3. 2015

pdf 190 kB  -    zápis  ze dne 25. 6. 2015

pdf 187 kB  -    zápis ze dne 15. 10. 2015

pdf 101 kB  -   zápis ze dne 16. 6. 2016
pdf 189 kB  -  zápis ze dne 16. 11. 2016

pdf 193 kB  -  zápis ze dne 22. 6. 2017

pdf 191 kB  -   zápis ze dne 23. 11. 2017

pdf 188 kB  -  zápis ze dne 5. 3. 2018

pdf 187 kB  -  zápis ze dne 21. 6. 2018

pdf 187 kB  -  zápis ze dne 8. 11. 2018

pdf 189 kB  -  zápis ze dne 20. 6. 2019

pdf 182 kB  -  zápis ze dne 14. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 1. října 2020
Svátek má Igor