Provozní řád

Základní škola Měřín

Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2019/2020

 

Školní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po dobu celé školní docházky.

Po přihlášení obdrží každý strávník "Průkaz ke stravování", který je vystaven na jeden školní rok. Průkaz slouží jako doklad a všichni strávníci jsou povinni ho na vyžádání předložit.

 

Výdejní doba obědů:  11.00 hod. - 11.30 hod......... cizí strávníci + výdej do jídlonosičů

                                      11.30 hod. - 12.00 hod......... žáci + zaměstnanci

                                      12.30 hod. - 13.30 hod......... žáci + zaměstnanci

 

Cena obědů:       7 - 10 let.......... 23,- Kč (finanční normativ na potraviny)

                          11 - 14 let.......... 25,- Kč (finanční normativ na potraviny)

                          15 a více let........ 27,- Kč (finanční normativ na potraviny)

                          cizí strávníci  ..... 64,- Kč (finanční normativ+mzdové a věcné náklady+zisk)

 

Žák, který v průběhu školního roku (1.9. - 31. 8.) dosáhne věkové hranice 11 a 15 let, je již od září zařazen do vyšší kategorie.

  • Žák má nárok na dotovaný oběd (platí pouze výši finančního normativu na potraviny), je-li přítomen ve škole nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve škole.
  • Od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda (včetně mzdových a věcných nákladů), tj. 64,- Kč /1 oběd.

 

Odhlašování obědů:

  • Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod., pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí od 5.45 hod. - 6.00 hod. ráno daného dne osobně nebo na telefonních číslech:

564 409 302, mobil 734 313 349

  • Přes internet - www.strava.cz - potřebné iniciály budou zaslány při přihlášení obědů na váš e-mail.

(obědy budou odhlášeny za předpokladu, že je funkční internetové spojení, o změnách je strávník informovaný na e-mailu).

  • Při plánované nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit alespoň den předem, není možno požadovat odhlášku oběda ráno!!
  • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

 

Úhrada stravného:

  • Převodem z účtu - na základě vystaveného souhlasu s inkasem.

               Číslo běžného účtu školy: 1623609319/0800.

 

K 15. září bude všem strávníkům platícím přes účet stržena jistina v částce 450,- Kč.

 

Strávníci, kteří si přihlásí obědy až po 15. září nebo si během školního roku změní platbu v hotovosti za platbu přes účet, zaplatí jistinu 450,- Kč v hotovosti. Jistina bude vyúčtována na konci školního roku se stravným za měsíc červen, a to k 15. červenci. Platba za stravné přes účet bude jinak probíhat obvyklým způsobem - vždy k 15. dni v měsíci bude stržena z účtu částka za skutečné odebrané obědy za předešlý měsíc. Pokud neprojde platba přes účet, je strávník povinen co nejdříve zaplatit dlužnou částku v hotovosti v kanceláři ŠJ.

  • V hotovosti - jen ve výjimečných případech! - platba zálohou 1. týden v měsíci na aktuální měsíc, případné nedoplatky, nebo přeplatky se vyúčtují následující měsíc.

                                                                                                                                                  

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 26. května 2020
Svátek má Filip