Jídelníček

 

pdf 144 kB         - Jídelníček 21. 9. - 25. 9. 2020

pdf 244 kB         - Jídelníček 28. 9. - 2. 10. 2020

pdf 251 kB         - Jídelníček 5. 10. - 9. 10. 2020

 

  

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

 

-         noví strávníci musí vyplnit "Přihlášku ke stravování" - platí po celou školní docházky

pdf 255 kB  -  Přihláška ke stravování 

-         strávník je každý rok povinen se přihlásit ke stravování, obdrží "Průkaz ke stravování" - ten platí pouze jeden školní rok (foto není nutné, stačí nosit v tašce, pouze na vyžádání předložit)

 

Cena obědů:

 

    7 - 10 let............. 23,- Kč (finanční normativ na potraviny)

 

    11 - 14 let .......... 25,- Kč (finanční normativ na potraviny)

 

    15 a více let......... 27,- Kč (finanční normativ na potraviny)

 

    cizí strávníci........ 64,- Kč (finanční normativ+mzdové a věcné náklady+zisk)

 

Žák, který v průběhu školního roku (1. 9. - 31. 8.) dosáhne věkové hranice 11 a 15 let, je již od září zařazen do vyšší kategorie.

 

  • Žák má nárok na dotovaný oběd (platí pouze výši finančního normativu na potraviny), je-li přítomen ve škole nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve škole. (výdej do jídlonosičů 11.00 - 11.30 hod.)
  • Od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda (včetně mzdových a věcných nákladů), tj. 64,- Kč /1 oběd.

  

Odhlašování obědů:

 

  • Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod., pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí od 5.45 hod. - 6.00 hod. ráno daného dne osobně nebo na telefonních číslech: 

                              564 409 302, mobil 734 313 349 

  • Přes internet - www.strava.cz - potřebné iniciály budou zaslány při přihlášení obědů na váš e-mail. 

                          (obědy budou odhlášeny za předpokladu, že je funkční internetové spojení, o změnách je vždy                                             strávník informovaný na e-mailu). 

  • Při plánované nepřítomnosti je nutné oběd odhlásit alespoň den předem,není možno požadovat odhlášku oběda ráno!!
  • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

  

Úhrada stravného:

- Převodem z účtu - na základě vystaveného souhlasu s inkasem.  

                          Číslo běžného účtu školy: 1623609319/0800 

 K 15. září bude všem strávníkům platícím přes účet stržena jistina v částce 450,- Kč. 

Strávníci, kteří si přihlásí obědy až po 15. září nebo si během školního roku změní platbu v hotovosti za platbu přes účet, zaplatí jistinu 450,- Kč v hotovosti. Jistina bude vyúčtována na konci školního roku se stravným za měsíc červen, a to k 15. červenci. Platba za stravné přes účet bude jinak probíhat obvyklým způsobem - vždy k 15. dni v měsíci bude stržena z účtu částka za skutečné odebrané obědy za předešlý měsíc. Pokud neprojde platba přes účet, je strávník povinen co nejdříve zaplatit dlužnou částku v hotovosti v kanceláři ŠJ.

 

- V hotovosti - jen ve výjimečných případech! - platba zálohou 1. týden v měsíci na aktuální měsíc, případné nedoplatky, nebo přeplatky se vyúčtují následující měsíc.

    

Vnitřní řád - k nahlédnutí na nástěnce ve školní jídelně nebo na www.zsmerin.cz

  pdf 363 kB  -  Vnitřní řád školní jídelny

 

 

OBJEDNÁVÁNÍ  A  ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ PO INTERNETU

Od 1. 1. 2016 můžete využít nové služby - objednávání stravy internetem na aplikaci    www.strava.cz .

Přístupová data pro přihlášení do aplikace vám byla zaslána na váš e-mail. (V případě nedoručení nebo ztráty vám budou sděleny v kanceláři školní jídelny.) Na vašem e-mailu budete také informování o každé změně, kterou jste provedli v objednávání.

Aplikace Strava.cz  Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu jednoduše, kdykoli, odkudkoli a čímkoli. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

Veškeré změny v objednávání na    www.strava.cz    budou možné do 14.00 hod. na další dny.

Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) je možné po dohodě s vedoucí ŠJ odhlásit oběd telefonicky na daný den ještě ráno od 5.45 - 6.15 hod. (tel. číslo 564 409 302, mobil 734 313 349).

Žák má nárok na dotovaný oběd (platí pouze výši finančního normativu na potraviny), je-li přítomen ve škole nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve škole. Od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda (včetně mzdových a věcných nákladů).

 

 

 

 

 

 

 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 1. října 2020
Svátek má Igor