Moravský Kras 2022 (terénní exkurze)

Ve čtvrtek 13. října jsme spolu s 9.A vyrazili na terénní exkurzi do Moravského krasu. U jeskyně Balcarka jsme se rozdělili na skupinky a s mapou jsme začali plnit úkoly, které nám ve výsledku vyplnily tajenku.

Po seznámení s životem v krasové krajině jsme navštívili dvě volně přístupné jeskyně, kde jsme mohli sledovat místní faunu.