Co je u nás nového ...

HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA

45

1

8

DISTANČNÍ  VÝUKA

  • Po dobu on-line výuky sledujte pokyny jednotlivých vyučujících v aplikaci Teams.
  • Rozvrh pro on-line výuku je v době distanční výuky zveřejněn na našich třídních stránkách pod samostatným tlačítkem. V době výuky ve škole se zde toto tlačítko nemusí nacházet.
  • Nepřítomnost žáků na on-line výuce omlouvají rodiče, a to třídnímu učiteli.

Teams-ikona