Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí

V soutěžích konaných při příležitosti dne Ochrany člověka za mimořádných událostí získala třída 8.B nejvíce bodů a umístila se na prvním místě.