Aktuality třídy 8.B

DISTANČNÍ  VÝUKA

  • Po dobu on-line výuky sledujte pokyny jednotlivých vyučujících v aplikaci Teams.
  • Rozvrh pro on-line výuku je zveřejněn na našich třídních stránkách pod samostatným tlačítkem.
  • Nepřítomnost žáků na on-line výuce omlouvají rodiče, a to třídnímu učiteli.