Enviromentální program Třebíč

Ve čtvrtek 5. 10. jsme navštívili třebíčskou firmu Esko-T, která se zabývá svozem, tříděním a dalším využitím odpadu. Zopakovali jsme si, jak správně odpad v domácnosti třídit. Navštívili jsme třídící linku, skládku a kompostárnu. Odpoledne jsme si prošli historické centrum Třebíče.