Dějepisná přednáška

 V pondělí 21. 3. jsme se v dějepisu seznámili s předměty využívanými v husitském období. Pan Milan Doležal nám přinesl na ukázku dobové oblečení a zbraně. Někteří z nás si oblečení i zbroj vyzkoušeli.