Ekologický program 22. 4. 2022

Navštívili jsme naučnou stezku Šebeň a úpravnu vody Mostiště.