Aktuality třídy 4.A

UČIVO 18. 1. – 22. 1. 2021PONDĚLÍ 18. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – ZADÁNÍ – SLOVESA – PŘÍTOMNÝ ČAS


Matematika

-    uč. s. 64 / cv. 15 (do školního sešitu)ÚTERÝ 19. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Ve čtvrtek budeme doplňovat tyto PL, prosím, vytiskněte si je. Slouží zároveň i jako zápis.

POČASÍ A PODNEBÍ

EKOSYSTÉM LOUKA - ROSTLINY

 (Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)


Český jazyk

-    uč. s. 62 / cv. 6 (do školního sešitu)

-    slovesné tvary určité – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – ZADÁNÍ – PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ

-    řád číslic – online procvičování

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 64 / cv. 15):

ŘEŠENÍ


Čtení

-    čítanka s. 72 - 76

-    pokračujte v četbě knihy dle vlastního výběru, nezapomínejte zapisovat do čtenářské kartySTŘEDA 20. 1.

Český jazyk

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 62 / cv. 6) 

ŘEŠENÍ

-    slovesa (osoba) – online procvičování

-    uč. s. 62 / cv. 2a (do školního sešitu)


Matematika

-    uč. s. 64 / cv. 20 (pouze zelená část, písemně = pod sebou)

-    písemné sčítání a odčítání – online procvičování

-    vztahy mezi čísly – online procvičováníČTVRTEK 21. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO 

Prezentace z dnešní hodiny:

Ekosystém louka

Počasí a podnebí


Český jazyk

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 62 / cv. 2a)

ŘEŠENÍ

-    TEAMS - Zadání – Slovesa - osoba, číslo, čas


Matematika

-    sčítání a odčítání nad 10 000 – online procvičování

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 64 / cv. 20)

ŘEŠENÍ

-    TEAMS – Zadání – POČÍTÁNÍ DO 1 000 000PÁTEK 22. 1.

Český jazyk

-    uč. s. 62 / cv. 2b (do školního sešitu), potom kontrola:

ŘEŠENÍ

-    TEAMS - Zadání - Pravopisné cvičení - vyjmenovaná slova


Matematika

-    uč. s. 65 / cv. 2 (do školního sešitu, kontrola na kalkulačce)

-    zaokrouhlování – online cvičení


Sloh

-    uč. s. 58 (ústně)UČIVO 11. 1. – 15. 1. 2021PONDĚLÍ 11. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    uč. s. 54 / cv. 2 (do školního sešitu)

-    SLOŽENÉ A JEDNODUCHÉ SLOVESNÉ TVARY – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESETITISÍCE

-    POČÍTÁNÍ DO 10 000 – online procvičováníÚTERÝ 12. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – SLOVESA

-    Zkontroluj si ve školním sešitě cvičení z předchozího dne (uč. s. 54 / cv. 2)

ČJ - KONTROLA uč. s. 54 / cv. 2)


Matematika

-    uč. s. 61 / cv. 11 (do školního sešitu)


Čtení

-    čítanka s. 65 - 71


Ve čtvrtek budeme doplňovat tyto PL, prosím, vytiskněte si je. Slouží zároveň i jako zápis.

ČLO - VODNÍ NÁDRŽE

ČLO - EKOSYSTÉM - POLE - ŽIVOČICHOVÉ

 (Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)STŘEDA 13. 1.

Český jazyk

-    uč. s. 56 / cv. 4 (do školního sešitu)

-    TEAMS – Zadání – SLOVESA


Matematika

-    Zaokrouhlování na desetitisíce – online procvičování

-    Zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 61 / cv. 11)

ŘEŠENÍ

-    uč. s. 61 / cv. 14 (do školního sešitu)


Člověk a jeho svět

-    TEAMS – Zadání – PŘÍRODA V ZIMĚ; POLNÍ PLODINY (toto cvičení budu známkovat)ČTVRTEK 14. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO 

Prezentace z dnešní hodiny: 

Vodní nádrže, povodí, úmoří

Ekosystém pole


Český jazyk

-    Zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 56 / cv. 4)

ŘEŠENÍ

-    uč. s. 56 / cv. 5 (do školního sešitu)


Matematika

-    Zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 61 / cv. 14)

ŘEŠENÍ

-    TEAMS – Zadání – POČÍTÁNÍ DO 100 000


Člověk a jeho svět

-    TEAMS – Zadání – PRÁCE S MAPOU - povrch České republiky (toto cvičení budu známkovat)PÁTEK 15. 1.

Český jazyk

-    Zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 56 / cv. 5)

ŘEŠENÍ

-    TEAMS – Zadání – Pravopisné cvičení


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Počítání do 1 000 000

-    uč. s. 64 / cv. 14 (do školního sešitu), potom si zkontroluj:

ŘEŠENÍ


Čtení

-    pokračujte v četbě knihy dle vlastního výběru, nezapomínejte zapisovat do čtenářské karty--------------------------------------------------------------------------------

UČIVO 4. 1. - 8. 1. 2021VÝUKA OD 4. 1. 2021

Online výuka bude probíhat (jako na podzim) přes aplikaci TEAMS, časy online hodin budou uvedeny v této aplikaci v kalendáři.


M, ČJ, ČLO - online hodiny v pondělí, úterý, čtvrtek vždy od 8.00 hodin.


Anglický jazyk:

- skupina paní učitelky Matějíčkové - online hodiny v pondělí a středu (od 10.00 hod.), čtvrtek (od 11.00 hod.)

- skupina paní učitelky Veselé - online hodiny v úterý a čtvrtek (od 10.00 hodin)


Domácí úkoly a procvičování budu zadávat po jednotlivých dnech zde (v aktualitách třídy 4. A).


 

PONDĚLÍ 4. 1.

ONLINE HODINA (8.00 - 9.00 hod.) - přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

- uč. s. 51 / cv. 4 (do školního sešitu)


 Matematika

- TEAMS - Zadání - PAMĚTNÉ POČÍTÁNÍ DO 10 000


 

ÚTERÝ 5.1.

ONLINE HODINA (8.00 - 9.00 hod.) - přichystej si učebnici ČJ a M


 Český jazyk

- zkontroluj si cvičení ve školním sešitě z předchozího dne (uč. s. 51 / cv. 4)

ČJ - ŘEŠENÍ.pdf

- TEAMS - Zadání - SLOVESA

- Slovesa - online procvičování


 Matematika

- uč. s. 55 / cv. 18 (prvních šest příkladů do školního sešitu)

- Zaokrouhlování - online procvičování

 

Čtení

- čítanka s. 61 - 64


Ve čtvrtek budeme doplňovat tyto PL, prosím, vytiskněte si je. Slouží zároveň i jako zápis.

Vodstvo ČR.pdf

EKOSYSTEM POLE - ROSTLINY.pdf

 (Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)


 

STŘEDA 6. 1. 

Český jazyk

- TEAMS - Zadání - Slovesa - číslo a čas

- uč. s. 55 / cv. 5 - doplň a vypracuj za a) a c) - do školního sešitu

- URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ - online procvičování


Matematika

- zkontroluj si cvičení ve školním sešitě z předchozího dne (uč. s. 55 / cv. 18 - prvních 6 příkladů)

 M – ŘEŠENÍ

- uč. s. 55 / cv. 18 (zbylých šest příkladů do školního sešitu)

- TEAMS - Zadání - POČÍTÁNÍ DO 10 000

- PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ - online procvičováníČTVRTEK 7. 1.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO, mapu z učebnice


Prezentace z dnešní online hodiny:

VODSTVO ČR

EKOSYSTÉM POLE


Český jazyk

-    zkontroluj si cvičení ve školním sešitě z předchozího dne uč. s. 55 / cv. 5

ŘEŠENÍ

-    TEAMS – Zadání – Slovesa

-    OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÁ SLOVA - online procvičování


Matematika

-    zkontroluj si cvičení ve školním sešitě z předchozího dne (uč. s. 55 / cv. 18 – zbylých 6 příkladů) 

ŘEŠENÍ

-    uč. s. 58 / cv. 3 (do školního sešitu) – potom si zkontroluj na kalkulačce

-    OPAKOVÁNÍ NÁSOBENÍ – online procvičováníPÁTEK 8. 1.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání –  SLOVESA

-    SLOVESA – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – ZAOKROUHLOVÁNÍ

-    uč. s. 61 / cv. 4 (do školního sešitu), potom kontrola na kalkulačce

-    ZAOKROUHLOVÁNÍ – online procvičování