Aktuality třídy 4.A

V týdnu od 19. 4. probíhá výuka ve škole:

-    žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor nebo zdravotnickou roušku, nedávejte jim, prosím, ty doma ušité a nejlépe alespoň dvě, aby si je mohli v průběhu dne vyměnit

-    učíme se podle rozvrhu (včetně výuky náboženství)

-    v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování, pokud bude mít dítě pozitivní test, budeme telefonicky informovat rodiče

Více informací zde:

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ


UČIVO 12. 4. – 16. 4. 2021PONDĚLÍ 12. 4.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZORY RODU ŽENSKÉHO

-    uč. s. 93 / cv. 2a (do školního sešitu)


Matematika

-    uč. s. 98 / cv. 9 (poslední dva sloupce do školního sešitu)

-    jednotky objemu – online procvičováníÚTERÝ 13. 4.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Ve čtvrtek budeme doplňovat tyto PL, prosím, vytiskněte si je. Slouží zároveň i jako zápis.

PŘÍCHOD SLOVANŮ, SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ

EKOSYSTÉM RYBNÍK - rostliny

(Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZORY RODU ŽENSKÉHO 

-    uč. s. 93 / cv. 2c (do školního sešitu)

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. 93 / cv. 2a):

ŘEŠENÍ

-    vzory rodu ženského – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Jednotky objemu

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 98 / cv. 9):

ŘEŠENÍ


Čtení

-    čítanka s. 122 – 123 

-    pokračujte v četbě vlastní knihy, nezapomínejte zapisovat do čtenářské kartySTŘEDA 14. 4.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZORY RODU ŽENSKÉHO

-    uč. s. 93 / cv. 2d (do školního sešitu) 

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 93 / cv. 2c):

ŘEŠENÍ


Matematika        

-    TEAMS – Zadání – Jednotky objemu

-    uč. s. 101 / cv. 3 (do školního sešitu)

-    jednotky času – online procvičováníČTVRTEK 15. 4.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO 


Prezentace z dnešní hodiny:

KELTOVÉ

EKOSYSTÉM RYBNÍK - rostliny


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZORY RODU ŽENSKÉHO

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 93 / cv. 2d):

ŘEŠENÍ

-    vzory rodu ženského – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Jednotky času

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 101 / cv. 3):

ŘEŠENÍ

-    jednotky času – online procvičování


Člověk a jeho svět

-    TEAMS – Zadání – Pravěk – opakování

-    videa:

Stěhování národů

Praotec Čech

Sámova říšePÁTEK 16. 4.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZORY RODU ŽENSKÉHO


Matematika

-    uč. s. 101 / cv. 8, 9 (do školního sešitu), potom kontrola

ŘEŠENÍ

-    písemné násobení – online procvičování


UČIVO 5. 4. – 9. 4. 2021PONDĚLÍ 5. 4.

Státní svátekÚTERÝ 6. 4.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Ve čtvrtek budeme doplňovat tento PL, prosím, vytiskněte si jej. Slouží zároveň i jako zápis.

PRAVĚK, KELTOVÉ

(Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ

-    uč. s. 89 / cv. 5 (do školního sešitu)

-    vzor žena, růže, píseň – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Jednotky délky

-    uč. s. 97 / cv. 8 (do školního sešitu)


Čtení

-    čítanka s. 112 - 116

-    pokračujte v četbě vlastní knihy, nezapomínejte zapisovat do čtenářské kartySTŘEDA 7. 4.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzor žena, růže, píseň

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 89 / cv. 5):

ŘEŠENÍ


Matematika        

-    TEAMS – Zadání – Jednotky hmotnosti

-    uč. s. 97 / cv. 11 (do školního sešitu)

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 97 / cv. 8):

ŘEŠENÍ

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičováníČTVRTEK 8. 4.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní list do ČLO 


Jak bude probíhat výuka v příštích týdnech, naleznete zde:

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ OD 12. 4. 2021


Prezentace z dnešní hodiny: Prezentace


 Čtenářská karta


Český jazyk

-    uč. s. 89 / cv. 7 (do školního sešitu)

-    vzor žena, růže, píseň, kost – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Trojúhelníková nerovnost

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 97 / cv. 11):

ŘEŠENÍ

-    nejprve se podívej na video (střed úsečky, kolmice, osa úsečky), potom do geometrického sešitu vypracuj uč. s. 88 / cv. 2


Člověk a jeho svět

-    TEAMS – Zadání – OPAKOVÁNÍ KAPITOL: MALÁ KAPITOLA O ČASE; ŽIVOČICHOVÉ ŽIJÍCÍ VOLNĚ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

-    podívej se na videa:

Lovci mamutů 

Pravěcí zemědělci

Doba kovů

Keltové

Keltská kouzla

GermániPÁTEK 9. 4.

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ OD 12. 4. 2021


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzor žena, růže, píseň

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 89 / cv. 7):

ŘEŠENÍ


Matematika

-    uč. s. 98 / cv. 9 (první dva sloupce do školního sešitu), potom kontrola

ŘEŠENÍ

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičování


Sloh

-    uč. s. 103 / 1, 2, 3, 4, 6, 7 (ústně)


UČIVO 29. 3. – 2. 4. 2021PONDĚLÍ 29. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE


Matematika

-    uč. s. 95 / cv. 4 (do školního sešitu)

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičováníÚTERÝ 30. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    uč. s. 88 / cv. 3c (po slovo „stvořeníček“, do školního sešitu)

-    vzor píseň – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Sčítání a odčítání zpaměti

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 95 / cv. 4):

ŘEŠENÍ

        

Čtení

-    čítanka s. 108 - 111

-    pokračujte v četbě vlastní knihy, nezapomínejte zapisovat do čtenářské kartySTŘEDA 31. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE

-    uč. s. 88 / cv. 3c (od slova „stvořeníček“ do konce, do školního sešitu), potom kontrola:

ŘEŠENÍ


Matematika 

-    TEAMS – Zadání – JEDNOTKY DÉLKY

-    jednotky délky – online procvičováníČTVRTEK 1. 4.

Velikonoční prázdninyPÁTEK 2. 4.

Státní svátek
UČIVO 22. 3. – 26. 3. 2021PONDĚLÍ 22. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE


Matematika

-    uč. s. 92 / cv. 10 (do školního sešitu)

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičováníÚTERÝ 23. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Ve čtvrtek budeme doplňovat tento PL, prosím, vytiskněte si jej. Slouží zároveň i jako zápis.

MALÁ KAPITOLA O ČASE

(Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE

-    uč. s. 86 / cv. 2 (do školního sešitu – určit pád, číslo, rod a vzor)

-    vzor žena, růže – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Sčítání a odčítání zpaměti

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne uč. s. 92 / cv. 10 (do školního sešitu):

ŘEŠENÍ

-     uč. s. 87 / cv. 18 (do školního sešitu)


Čtení

-    čítanka s. 105 -107

-    pokračujte v četbě vlastní knihy, nezapomínejte zapisovat do čtenářské kartySTŘEDA 24. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 86 / cv. 2):

ŘEŠENÍ


Matematika        

-    TEAMS – Zadání – Jednotky délky

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne uč. s. 87 / cv. 18 (do školního sešitu)

ŘEŠENÍ

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičováníČTVRTEK 25. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO 


Český jazyk

-    uč. s. 86 / cv. 5a (do školního sešitu)

-    vzor růže – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Trojúhelníková nerovnost

-    jednotky délky – online procvičováníPÁTEK 26. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – VZOR ŽENA, RŮŽE 

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 86 / cv. 5a)

ŘEŠENÍ


Matematika

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičování

-    uč. s. 94 / cv. 6 (do školního sešitu), potom KONTROLA


UČIVO 15. 3. – 19. 3. 2021PONDĚLÍ 15. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního


Matematika

-    uč. s. 86 / cv. 10 (do školního sešitu)

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičováníÚTERÝ 16. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    vzor žena – online procvičování

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního, vzor žena


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Pamětné násobení 

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 86 / cv. 10):

ŘEŠENÍ

-    uč. s. 86 / cv. 11 (do školního sešitu)


Čtení

-    čítanka s. 103 – 104 

-    pokračujte v četbě vlastní knihy, nezapomínejte zapisovat do čtenářské kartySTŘEDA 17. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního, vzor žena

-    uč. s. 82 / cv. 7 (do školního sešitu)


Matematika        

-    TEAMS – Zadání – Převody jednotek času

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 86 / cv. 11):

ŘEŠENÍ

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičováníČTVRTEK 18. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO 


Prezentace z dnešní hodiny: CESTUJEME PO ČR


Český jazyk

-    uč. s. 82 / cv. 8 (do školního sešitu)

-    vzor žena – online procvičování

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 82 / cv. 7):

ŘEŠENÍ


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Trojúhelníková nerovnostPÁTEK 19. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního, vzor žena

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 82 / cv. 8):

ŘEŠENÍ


Matematika

-    násobení dvojciferným činitelem – online procvičování

-    uč. s. 86 / cv. 14 (do školního sešitu), potom kontrola:

ŘEŠENÍ
UČIVO 8. 3. – 12. 3. 2021PONDĚLÍ 8. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního


Matematika

-    uč. s. 80 / cv. 6 (první 3 sloupce do školního sešitu)

-    písemné násobení jednociferným činitelem – online procvičováníÚTERÝ 9. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ a M


Ve čtvrtek budeme doplňovat tento PL, prosím, vytiskněte si jej. Slouží zároveň i jako zápis.

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ - Živočichové žijící volně

(Pokud nemáte možnost tisku, je třeba si z daného učiva podle učebnice udělat zápis do sešitu.)


Český jazyk

-    vzory rodu středního – online procvičování

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního


Matematika

-    TEAMS – Zadání – PŘEVODY JEDNOTEK ČASU

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne uč. s. 80 / cv. 6 (první 3 sloupce do školního sešitu):

ŘEŠENÍ

-    uč. s. 81 / cv. 7 (do školního sešitu), potom si zkontroluj na kalkulačce


Čtení

-    čítanka s. 100 - 102

-    pokračujte v četbě vlastní knihy, nezapomínejte zapisovat do čtenářské karty

-    kdo dopsal čtenářskou kartu, může si vytisknout zde: čtenářská kartaSTŘEDA 10. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního

-     vzory rodu středního – online procvičování


Matematika        

-    TEAMS – Zadání – SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

-     uč. s. 85 / cv. 2 (do školního sešitu)

-    převody jednotek času – online procvičováníČTVRTEK 11. 3.

ONLINE HODINA (8.00 – 9.00 hod.) – přichystej si učebnici ČJ, M, pracovní listy do ČLO 


Prezentace z dnešní hodiny: CESTUJEME PO ČR


Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního

-    vzory rodu středního – online procvičování


Matematika

-    TEAMS – Zadání – Trojúhelníková nerovnost

-    zkontroluj si cvičení z předchozího dne (uč. s. 85 / cv. 2):

ŘEŠENÍPÁTEK 12. 3.

Český jazyk

-    TEAMS – Zadání – Vzory rodu středního


Matematika

-    písemné násobení dvojciferným činitelem – online procvičování

-    uč. s. 85 / cv. 7 (pod sebou, do školního sešitu), potom kontrola ŘEŠENÍ

    

Sloh

-    uč. s. 83 (ústně)