Zápis do školní družiny 22.6.2020

Zápis do školní družiny

na školní rok 2020/21

ve středu 26. 8. 2020 od 12.00 h do 16.00 h v 1. oddělení školní družiny (dole)

V případě, že se nemůžete zápisu zúčastnit, lze předběžně přihlásit dítě na email: eva.rozmarinova@zsmerin.cz nejpozději 26. 8. 2020 - v emailu je třeba uvést jméno dítěte, třídu, pravděpodobnou dobu odchodu dítěte ze školní družiny (bez těchto údajů nemůže být dítě přihlášeno), do předmětu zprávy napište: přihláška.

Řádně vyplněnou přihlášku v tomto případě odevzdáte v den nástupu dítěte do školy. V jiném případě bude rezervované místo pro vaše dítě uvolněno dalšímu zájemci.

Přihláška a další dokumenty ke stažení na: http://www.zsmerin.cz/svp-skolni-druziny.

 

V době zápisu bude možné přihlásit i obědy ve školní jídelně.

 

Po 26. 8. 2020 bude dítě možné do ŠD přihlásit, pouze pokud bude volné místo.

 

Seznam přijatých žáků a jejich rozdělení do jednotlivých oddělení najdete 1. 9. ve škole na nástěnce u 1. oddělení školní družiny.

 

Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny

Do školní družiny budou žáci přijímáni v tomto pořadí do naplnění kapacity:

1) Žáci prvních tříd k pravidelné docházce. (Pravidelnou docházkou se rozumí minimálně čtyři dny v týdnu).

2) Žáci druhých tříd k pravidelné docházce.

3) Žáci třetích tříd k pravidelné docházce (do naplnění kapacity školní družiny, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD).

4) Žáci vyšších ročníků k pravidelné docházce (pouze v případě volné kapacity, rozhodující bude délka pobytu v ŠD, dopravní dostupnost, mladší sourozenec v ŠD).

 

Rozhodujícím kritériem je také datum a čas podání řádně vyplněné přihlášky včetně času odchodu dítěte ze školní družiny, případně datum a čas předběžného přihlášení prostřednictvím emailu. Úprava času odchodu je následně možná kdykoliv písemně po domluvě s vychovatelkou.

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka.

Žáci nezapsaní k pravidelné docházce (čekající na kroužky, po kroužcích, po náboženství, apod.) se mohou zúčastnit činností školní družiny, pokud počet dětí v oddělení v danou dobu nepřesáhne 25, a to na základě předchozí domluvy zákonných zástupců s vedením ŠD, za předpokladu, že budou žáci dbát pokynů vychovatelky a dodržovat stanovená pravidla jednotlivých oddělení.

 

 

Poplatek za pobyt žáka v odpolední ŠD (100 Kč,- za měsíc) se platí předem ve dvou splátkách pouze vedoucí vychovatelce v předem určených dnech a čase.

Splatnost 1. částky (400,- Kč) za období září až prosinec je do 20. září, je možné ji uhradit u zápisu nebo 1. 9. dopoledne.

Splatnost 2. částky (600,-) za období leden až červen bude do 20. ledna.

O dalších termínech, kdy bude možné poplatek uhradit, budou rodiče informováni na začátku září a ledna ve školní družině nebo na webových stránkách školy.

Docházka do ranní družiny je zdarma.

Žákům, kteří měli zaplacen poplatek na 2. pololetí školního roku 2019/20 bude v září poskytnuta sleva.

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitelky školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy v Měříně...

Dnes je 13. srpna 2020
Svátek má Alena