Stolní tenis - důležité informace

Stolní tenis probíhá ve dvou termínech pro žáky 1. a 2. stupně 

1. stupeň - Úterý 14:00 - 15:00

2. stupeň - Úterý 6:40 - 7:40


Poplatek za zájmový kroužek 250Kč. Poplatek bude třeba uhradit do 15. 12. 2021.

Bude-li to požadováno zákonným zástupcem, škola vystaví doklad o uhrazení, na jehož základě může tato částka být proplacena zdravotní pojišťovnou.