Zápis do 1. třídy na ZŠ Měřín pro školní rok 2021/22ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

proběhne ve dnech 6. – 12. 4. 2021 prostřednictvím elektronických přihlášek. 


  ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA  

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/22 (K TISKU)


Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je nutné doložit (i dodatečně do 31. 5. 2021) doporučení pedagogické poradny a dětské lékařky. 

Přihlášku můžete také vytisknout a vyplněnou vhodit do schránky naproti vchodu do školní kuchyně, stejně tak dokumenty nutné k odkladu. 

ZŠ Měřín má dostatečnou kapacitu, přijaty budou všechny přihlášené děti.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese: reditel@zsmerin.cz nebo na telefonu: 730 104 183.

                                                                                             Mgr. Iveta Hlávková, ředitelka školy